Konsulenter

Klubben har i øjeblikket ingen konsulent tilknyttet.

Hvis man har brug for konsulentbistand kan Landsforeningens konsulenttjeneste, kontaktes, de vil henvise nærmeste konsulent.

Konsulentbistand er gratis for alle, også selv om man ikke er medlem af DCH. Dog skal man som regel betale kørselsudgifter.