Udvalg

NCH har 7 udvalg, som skal sørge for de ting, der hører under deres område. De behøver ikke selv udfører alle opgaver - de skal blot sørge for, at finde medhjælpere til at få opgaverne udført. Alle udvalg består af en repræsentant fra bestyrelsen samt 2-4 medlemmer, som bliver valgt/meddelt på den årlige generalforsamling, der afholdes sidst i januar. 

I øjeblikket ser udvalgene således ud:

Instruktør-Udvalg:

Helle J. Jørgensen
Ann Madsen
Hanne Iversen  
Fra bestyrelsen:
Poul Erik Larsen - 21 59 16 76

 

3 medlemmer vælges/udpeges af- og blandt aktive instruktører (Ikke Agility/Rally instruktører)

Meddeles på den ordinære generalforsamling.

Opgaver:
      * Planlægge og koordinere træningstider, holdinddeling og instruktørpåsætning.

      * Modtage og registrere nye medlemmer. Instruktører fører holdlister.                            * Oprette- og administrere venteliste.
      * Efteruddannelse/kurser for instruktører, samt hverve nye kandidater til
         instruktøruddannelse.
      * Indkalde til/afholde instruktørmøder (Også Agility/Rally instruktører)
      * Koordinere private arealer til træning. (Aftales med formand)                           

 

Konkurrence-Udvalg:

Sanne Vestergaard
Keld Rasmussen  
Fra bestyrelsen: 
Poul Erik Larsen - 21 59 16 76

 

 

2 medlemmer vælges af/blandt alle medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Opgaver:
      * Ansvarlig for alle lodsejerkontakter/aftaler.
      * Ansvarlig for planlægning af alle konkurrencer (ikke Agility og Rally)
         herunder aftaler med sporlæggere, figuranter og øvrige hjælpere.
      * Aftaler med Dommercentral.
      * Ansvarlig for indbydelser, dommersedler, programmer, præmier og
         beregnercentral. Indsendelse af resultater.
      * Ansvarlig for opstilling - og nedtagning af  markeringer til alle øvelser.
      * Ansvarlig for aftale med køkken om forplejning til Dommere og hjælpere.

Agility-Udvalg:

Michael Sahl - 51 89 25 24 
Lise-Lotte Krag
Fra bestyrelsen:
Bo Alsen - 51 59 96 32
                                
 

2 medlemmer vælges/udpeges af- og blandt aktive agility instruktører- og hundeførere. Meddeles på den ordinære generalforsamling.

Opgaver:
      * Planlægge og koordinere trænings tider, holdinddeling og trænerpåsætning
         (Trænings tider aftales med Træner udvalget)
       * Modtage og registrere nye medlemmer. Føre holdlister.
       * Oprette- og administrere venteliste.
       * Ansvarlig for efteruddannelse af Agility trænere, samt hverve nye
          kandidater til træneruddannelse.
       * Ansvarlig for afholdelse af Agilitykonkurrencer.
       * Ansvarlig for vedligeholdelse af Agilityredskaber.                   

Rally-Udvalg: 

Erika B. Nielsen
Eli Hage
Fra bestyrelsen:
Helle Petersen - 20 80 79 42
 

2 medlemmer vælges/udpeges af- og blandt aktive Rally instruktører og hundeførere.
(Det bør tilstræbes at en af disse er instruktør). Meddeles på den ordinære generalforsamling.

Opgaver:
      * Planlægge og koordinere træningstider, holdinddeling og trænerpåsætning.
         (Træningstider aftales med instruktørudvalget)
      * Modtage og registrere nye medlemmer. Føre holdlister.
      * Oprette og administrere venteliste.
      * Ansvarlig for afholdelse af  Rally konkurrencer.
      * Ansvarlig for vedligeholdelse af Rally redskaber/rekvisitter.

Plads/Materiel-Udvalg:
 
Kim Klingstrup 
Hans-Peder Larsen
Fra bestyrelsen:
Keld Rasmussen - 50 41 06 89
   

2 medlemmer vælges af/blandt alle medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Opgaver:
      * Ansvarlig for vedligehold af diverse træningsmateriel.
         (Markeringsstokke, Spring, skjul med mere), samt indkøb af nyt.
      * Ansvarlig for vedligehold af træningsplads og øvrige udendørsareal,
         herunder græsslåning ( Kontakt til kommunens gartnerafdeling)
      * Drift- og vedligehold af lysanlæg.
      * Opsætning- og nedtagning af foreningens telte, ved fester, konkurrencer og
         andet.     


Klubhus-Aktivitets-og Festudvalg:

Jens Smith
Susanne Tost
Birgitte Moerner
Anders Moerner
Fra bestyrelsen:
Birgit Larsen - 20 96 02 91 

2 - 4 medlemmer vælges af/blandt alle medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Opgaver:
      * Disponere hjælpere til pasning af køkken og klubhus ved træning, møder og
         konkurrencer, samt til fester, også uden for klubhuset.
      * Ansvarlig for indkøb, og rengøring af klubhus.
      * Ansvarlig for at arrangere aktiviteter som udflugter - foredrag og lignende
         for alle medlemmer på tværs af hold.
      * Ansvarlig for at arrangere Sommer - og Juleafslutnings fester. 

Nordisk Udvalg:

Flemming Aalund
Rene Bertelsen
Fra bestyrelsen - 
Poul Erik Larsen

 

2 medlemmer vælges/udpeges af - og blandt aktive Nordisk trænere og hundeførere.
(Meddeles på den ordinære generalforsamling)

Opgaver:
      * Ansvarlig for planlægning af Nordisk træning.( Koordineres med IU)
      * Ansvarlig for optagelse af nye hundeførere, samt opstille kriterier for     
         at opstarte/deltage i Nordisk træning.
      * Ansvarlig for lodsejerkontakter til træningsarealer.
      * Modtage og registrere nye medlemmer. Føre holdlister.
      * Ansvarlig for afholdelse af konkurrencer i Nordiske discipliner,
         i samarbejde med KU.

PR - Udvalg:

 Vakant.