Hvad er DCH

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen er det styrende organ i DcH.

Landsforeningen varetager bl.a. uddannelsen af hundekonsulenter og fastlægger de overordnede retningslinier for uddannelsen af instruktører. Endvidere udgives der et medlemsblad, DcH-bladet der tilsendes alle medlemmer.

Alle der træner hund i en lokalforening i DcH, registreres som medlem i landsforeningen.

Du kan også henvende dig til landsforeningen via foreningens sekretariat:
Danmarks civile Hundeførerforening
Sekretariatet
Fælledvej 4
8700 Horsens
Tlf. 75 61 06 55
Fax 75 62 91 80
e-mail sekretariatet@dch-danmark.dk